covid-19 info

Jurist-SM i padel flyttas fram

Vi vill med detta meddelande informera om våra tankar kring beslutet att flytta fram Jurist-SM i padel 2020 till efter sommaren. 


Jurist-SM i padel är tänkt att vara en dag när vi ska ha roligt tillsammans. Efter ett möte under dagen (13/3) är vår bedömning att det under rådande omständigheter med anledning av spridningen av covid-19 inte kommer kunna bli det evenemang vi tänkt och vill ge er.


Att värna om allas hälsa har varit vägledande vid vårt beslut. Utöver kraven från myndigheterna, vill vi på detta sätt ta vårt gemensamma ansvar för att bidra till att minska risken för spridning av viruset i samhället och det förväntat ökade trycket på vårt sjukvårdssystem. 


Vi hoppas ni har förståelse för vårt beslut och vi återkommer med mer information om nytt datum för turneringen.


Mer om information om covid-19, hittar du hos Folkhälsomyndigheten

Texten senast uppdaterad 2020-03-13

Jurist-SM är arrangemang riktade till jurist- och advokatbranschen. Fokus ligger på motion, hälsa och välmående. Vår strävan är att skapa naturliga sammanhang där jurister, advokater och övriga anställda på byråer, inom det offentliga och på bolag kan träffa varandra och umgås under avslappnade former.


Turneringar arrangerade under varumärket Jurist-SM alltid ska generera ett överskott till välgörenhet. Vinnarna av turneringen ges möjlighet att välja välgörenhetsorganisation. 

Jurist-SM arrangeras av 

Jurist-SM har hittills genererat 12 600 kr till välgörenhet.

Copyright © Wonder / Underverk Event & Kommunikation AB